Säker förvaring och transport av vätskor med IBC-behållare från Organic Poland

Av Michał Wójcik

Säker lagring och transport av vätskor med IBC-containrar från Organic Poland Hur transporteras flytande produkter? Den vanligaste formen av vägtransport av flytande material är med tankbil. De transporterar maximala mängder gods åt gången och de material som används vid konstruktionen gör det möjligt att transportera livsmedel och kemikalier i vid bemärkelse. Detta är de två huvudgrupperna av transporterade...