Säker förvaring och transport av vätskor med IBC-behållare från Organic Poland

Av Michał Wójcik

Säker lagring och transport av vätskor med IBC-containrar från Organic Poland Hur transporteras flytande produkter? Den vanligaste formen av vägtransport av flytande material är med tankbil. De transporterar maximala mängder gods åt gången och de material som används vid konstruktionen gör det möjligt att transportera livsmedel och kemikalier i vid bemärkelse. Detta är de två huvudgrupperna av transporterade...

Att ersätta en träpall med en kartong är enkelt. Och är det möjligt att bli vild på det här ämnet?

Av Bartek Lis

Att ersätta en träpall med en kartong är enkelt. Men är det möjligt att bli vild på det här området? De första beställda kartongpallarna anlände till lagret. Men trots leverantörens försäkringar väckte det nya logistikprojektet tvivel. Kommer de verkligen att vara så robusta som utlovat? Barcelona är dock långt borta. Den första bilen, den med en last av träpallar, har redan lossats på platsen. Det var inte utan...