Tietosuojakäytäntö

Jos olet saapunut tänne, se on luotettava merkki siitä, että arvostat yksityisyyttäsi. Ymmärrämme tämän hyvin, ja siksi tarjoamme sinulle asiakirjan, josta löydät yhdestä paikasta säännöt henkilötietojen käsittelystä sekä evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käytöstä https://organicpolska.com -sivuston toiminnan yhteydessä.

Sivuston ylläpitäjä on Organic Polska Sp. z o.o., Lubelska 5, 24-173 Markuszów, NIP: 7123182278, REGON: 060524966.

Tämä tietosuojakäytäntö on jäsennelty kysymysten ja vastausten muotoon. Tämän muodon valinnan taustalla on pyrkimys selkeyttää ja selventää sinulle esitettäviä tietoja.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen biuro@organicpolska.com.

1. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?
Henkilötietojesi hallinnoija on Organic Polska Sp. z o.o., Lubelska 5, 24-173 Markuszów, NIP: 7123182278, REGON: 060524966.

2 Keneen voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi käsittelyä koskevissa asioissa?

Osana tietosuojan toteuttamista organisaatiossamme olemme päättäneet olla nimittämättä tietosuojavastaavaa, koska se ei ole pakollista meidän tilanteessamme. Tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan yleisesti liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: biuro@organicpolska.com.

3. Mitä tietoja meillä on sinusta?
Tarkoituksesta riippuen voimme käsitellä seuraavia tietoja sinusta:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • sähköpostikirjeenvaihdon sisältämät tiedot
 • puhelinnumero
 • IP-osoite

Olemme luetelleet edellä erityistietoja. Toisaalta löydät tämän tietosuojakäytännön liitteestä 1 henkilötietoryhmät, jotka on jaettu eri käsittelytarkoituksiin.

Lisäksi käytämme työkaluja, jotka keräävät sinusta erilaisia tietoja, jotka liittyvät verkkosivustomme käyttöön. Näihin kuuluvat erityisesti seuraavat tiedot:

 • tietoja laitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaimestasi
 • käyttäjätunnus
 • IP-osoite, joka on lyhennetty ja anonymisoitu.
 • käynnin päivämäärä
 • tarkastellut alasivut
 • sivustolla vietetty aika
 • siirtymät alasivujen välillä
 • hiiren napsautukset tai näytön napautukset
 • yksittäisten linkkien klikkaukset
 • lähde, josta siirryt sivulle
 • ikäryhmäsi
 • Sukupuolesi
 • Likimääräinen sijaintisi rajoittuu
 • Verkkotoimintasi perusteella määritetyt kiinnostuksen kohteesi
 • Näihin tietoihin viitataan jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä nimellä "Anonyymit tiedot".
 • Anonyymit tiedot eivät sinänsä ole mielestämme henkilötietojen luonteisia, koska niiden avulla emme voi tunnistaa sinua emmekä yhdistää niitä sinusta keräämiimme tyypillisiin henkilötietoihin. Ottaen huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tiukan oikeuskäytännön ja lakimiesten eriävät mielipiteet olemme kuitenkin varotoimenpiteenä sisällyttäneet tähän tietosuojakäytäntöön yksityiskohtaisia selityksiä näiden tietojen käsittelystä siltä varalta, että anonyymit tiedot saavat henkilötietojen luonteen.

Koska käyttämämme kolmannen osapuolen työkalut keräävät anonyymejä tietoja, myös työkalujen tarjoajat käsittelevät anonyymejä tietoja niiden käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Yksittäisten työkalujen tarjoajat käyttävät anonyymejä tietoja myös palvelujen tarjoamiseen ja parantamiseen, palvelujen hallintaan, uusien palvelujen kehittämiseen, mainonnan tehokkuuden mittaamiseen, petoksilta ja väärinkäytöksiltä suojautumiseen sekä yksittäisissä palveluissa, sivustoissa ja sovelluksissa näytettävän sisällön ja mainonnan personointiin.

Käyttämämme työkalut, joihin liittyy nimettömien tietojen kerääminen, on lueteltu tämän tietosuojakäytännön liitteessä 2.

4 Mistä saamme henkilötietojasi?
Useimmissa tapauksissa annat ne meille itse. Näin tapahtuu, kun:

 • otat meihin yhteyttä sähköpostitse
 • seuraat sosiaalisen median profiilejamme tai olet vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa julkaisemamme sisällön kanssa.
 • Tämän tietosuojakäytännön liitteessä 1 olemme jakaneet tiedonhankinnan lähteen kuhunkin käsittelytarkoitukseen.

Lisäksi käyttämämme työkalut saattavat kerätä automaattisesti joitakin tietoja sinusta:

 • verkkosivustomekanismi kerää IP-osoitteesi
 • tämän tietosuojakäytännön liitteessä 2 luetellut ulkoiset työkalut keräävät anonyymejä tietoja, jotka liittyvät toimintaasi sivustolla.


5. Ovatko tietosi turvassa?
Huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta. Analysoimme tietojesi käsittelyn eri prosesseihin liittyvät riskit ja toteutamme sen jälkeen asianmukaiset turvallisuus- ja henkilötietojen suojaustoimenpiteet. Seuraamme jatkuvasti teknisen infrastruktuurin tilaa, koulutamme henkilökuntaamme, tarkastelemme käytössä olevia menettelyjä ja teemme tarvittavat parannukset. Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, olemme käytettävissäsi osoitteessa biuro@organicpolska.com.

6 Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset on lueteltu tämän tietosuojakäytännön liitteessä 1.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Tietojen säilytysajat ilmoitetaan erikseen kunkin käsittelytarkoituksen osalta. Nämä tiedot löytyvät tämän tietosuojakäytännön liitteestä 1. Useimmat tiedot poistetaan saatavien vanhentumisajan päätyttyä.

8 Ketkä ovat henkilötietojesi vastaanottajia?
Uskallamme väittää, että nykyaikainen liiketoiminta ei pärjää ilman kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja. Myös me käytämme tällaisia palveluja. Osa näistä palveluista edellyttää henkilötietojesi käsittelyä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka osallistuvat henkilötietojesi käsittelyyn, ovat:

 • hosting-palveluntarjoaja, joka tallentaa tiedot palvelimelle.
  pilviohjelmistojen tarjoaja, jossa tietojenkäsittely tapahtuu
 • tilitoimisto, joka käsittelee laskutustietojasi.
  huoltopalvelujen tarjoaja, joka pääsee tietoihin käsiksi, jos tekninen työ koskee alueita, joilla henkilötietoja sijaitsee.
 • muut alihankkijat, jotka saavat pääsyn tietoihin, jos heidän toimintansa laajuus edellyttää tällaista pääsyä.

Kaikki edellä mainitut tahot käsittelevät tietojasi kanssamme tehtyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien luottamussopimusten perusteella ja takaavat riittävän henkilötietojen suojan tason.

Tarvittaessa tietojasi voidaan luovuttaa oikeudelliselle neuvonantajalle tai asianajajalle, jota sitoo salassapitovelvollisuus. Tarve voi johtua oikeudellisesta tarpeesta, joka edellyttää pääsyä henkilötietoihisi.

Tietojasi jaetaan kuriirifirmojen kanssa siinä määrin kuin on tarpeen tilauksesi toimittamiseksi. Näistä yrityksistä tulee itsenäisiä henkilötietojesi rekisterinpitäjiä. Lisäksi osallistumme asiakastyytyväisyys-/asiakaspalautekyselyohjelmaan. Jos suostut osallistumaan tyytyväisyyskyselyyn, tietosi jaetaan asiakastyytyväisyys-/asiakaspalautekyselyohjelman järjestäjälle, josta tulee näin ollen henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Lisäksi anonyymit tiedot ovat anonyymejä tietoja keräävien työkalujen tai lisäosien tarjoajien käytettävissä. Näiden työkalujen tarjoajat ovat itse niiden keräämien tietojen rekisterinpitäjiä, ja ne voivat jakaa näitä tietoja omissa säännöissään ja tietosuojakäytännöissään vahvistamiensa ehtojen mukaisesti, joihin en voi vaikuttaa.

9. Siirrämmekö tietojasi kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille?
Kyllä, osa henkilötietojesi käsittelystä voi sisältää siirtoja kolmansiin maihin.

Siirrämme henkilötietojasi kolmansiin maihin sellaisten työkalujen käytön yhteydessä, jotka tallentavat henkilötietojasi kolmansissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, sijaitseville palvelimille. Näiden välineiden tarjoajat takaavat riittävän henkilötietojen suojan tason RODO:n säätämien asianmukaisten vaatimustenmukaisuusmekanismien avulla, erityisesti käyttämällä vakiosopimuslausekkeita.

Työkalut, joihin liittyy tietojen siirto kolmansiin maihin:

 • hosting
 • laskutusjärjestelmä
 • pilvi

Seuraavat tiedot toimitetaan kolmansiin maihin:

 • hankintatiedot
 • sähköpostikirjeenvaihdon sisältämät tiedot

Haluamme myös muistuttaa sinua tässä vaiheessa, että käytämme ulkoisia työkaluja, jotka voivat kerätä nimettömiä tietoja. Olemme maininneet tämän useaan otteeseen tässä käytännössämme, myös vastauksena aiempaan kysymykseen. Näiden työkalujen tarjoajat käyttävät usein eri puolilla maailmaa, erityisesti Yhdysvalloissa, sijaitsevia palvelimia kerättyjen tietojen tallentamiseen.

10. Käytämmekö profilointia? Teemmekö automaattisia päätöksiä henkilötietojesi perusteella?
Emme tee sinuun kohdistuvia päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja joilla olisi sinuun kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttaisivat sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Kyllä, käytämme työkaluja, jotka voivat toteuttaa tiettyjä toimia seurantamekanismien keräämien tietojen perusteella, mutta uskomme, että näillä toimilla ei ole olennaista vaikutusta sinuun, koska ne eivät erota tilannettaasi asiakkaana, eivät vaikuta kanssamme tekemäsi sopimuksen ehtoihin jne.

Tiettyjen työkalujen avulla voimme esimerkiksi kohdentaa sinulle henkilökohtaista mainontaa, joka perustuu aiempiin toimintoihisi verkkosivustolla, tai ehdottaa tuotteita, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Tätä kutsutaan käyttäytymiseen perustuvaksi mainonnaksi. Kehotamme sinua tutustumaan lisää käyttäytymiseen perustuvaan mainontaan, erityisesti yksityisyyden suojaan liittyviin kysymyksiin. Yksityiskohtaista tietoa, mukaan lukien mahdollisuus hallita käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevia asetuksiasi, löydät täältä.

Korostamme, että käytössäni olevissa työkaluissa minulla on pääsy vain anonyymeihin tietoihin. Nämä tiedot tallennetaan yksittäisten työkalujen tarjoajien palvelimille, ja nämä palvelimet voivat useimmiten sijaita eri puolilla maailmaa.

11. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen?
RODO antaa sinulle seuraavat mahdolliset henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin ja saada niistä kopio,
 • Oikeus oikaista (muuttaa) tietojasi,
 • Oikeus tietojen poistamiseen (jos mielestäsi meillä ei ole perusteita käsitellä tietojasi, voit pyytää meitä poistamaan ne),
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä (voit pyytää, että rajoitamme käsittelyn koskemaan vain tietojesi tallentamista tai kanssasi sovittujen toimintojen suorittamista, jos meillä on mielestäsi virheellisiä tietoja tai käsittelemme niitä kohtuuttomasti),
 • Oikeus vastustaa käsittelyä (sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella; sinun on ilmoitettava erityistilanne, joka mielestäsi oikeuttaa meidät lopettamaan vastalauseen kohteena olevan käsittelyn; lopetamme tietojesi käsittelyn kyseisiin tarkoituksiin, paitsi jos osoitamme, että käsittelymme perusteet syrjäyttävät oikeutesi tai että tietojasi tarvitaan meidän vaateidemme laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi),
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen (sinulla on oikeus saada meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa henkilötiedot, jotka olet antanut meille sopimuksen tai suostumuksesi perusteella; voit lähettää nämä tiedot suoraan toiselle taholle),
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, jos olet aiemmin antanut tällaisen suostumuksen,
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (jos havaitset, että käsittelemme tietojasi lainvastaisesti, voit tehdä valituksen henkilötietojen suojaamisviraston puheenjohtajalle tai muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle).

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen liittyvät säännöt on kuvattu yksityiskohtaisesti RODO:n 16-21 artiklassa. Kehotamme teitä tutustumaan näihin säännöksiin. Katsomme omalta osaltamme tarpeelliseksi selittää sinulle, että edellä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eikä sinulla ole oikeutta niihin kaikkien henkilötietojesi käsittelytoimien osalta.

Korostamme, että yksi edellä mainituista oikeuksista on aina käytettävissäsi - jos katsot, että olemme rikkoneet tietosuojasäännöksiä henkilötietojesi käsittelyssä, sinulla on mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (henkilötietojen suojaamisviraston pääjohtajalle).

Voit myös aina pyytää, että annamme sinulle tietoa siitä, mitä tietoja meillä on sinusta ja mihin tarkoituksiin käsittelemme niitä. Lähetä yksinkertaisesti sähköpostia osoitteeseen biuro@organicpolska.com. Olemme kuitenkin pyrkineet kaikin tavoin varmistamaan, että sinua kiinnostavat tiedot esitetään kattavasti tässä tietosuojakäytännössä. Voit myös käyttää edellä mainittua sähköpostiosoitetta, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

12. Käytämmekö evästeitä ja mitä ne ovat?
Verkkosivustomme, kuten lähes kaikki muutkin verkkosivustot, käyttää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstimuotoisia tietoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi (esim. tietokone, tabletti, älypuhelin) ja joita meidän tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmämme (omat evästeet) tai kolmannen osapuolen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmät (kolmannen osapuolen evästeet) voivat lukea. Evästeisiin voidaan tallentaa ja tallentaa tiettyjä tietoja, joita ICT-järjestelmät voivat sitten käyttää tiettyihin tarkoituksiin.

Osa käyttämistämme evästeistä poistetaan, kun selainistuntosi päättyy, eli kun suljet selaimesi (ns. istuntoevästeet). Muut evästeet tallennetaan päätelaitteeseesi, ja niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustolla (pysyvät evästeet). Jos haluat lisätietoja evästeistä sinänsä, voit lukea esimerkiksi tämän materiaalin: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13 Millä perusteella käytämme evästeitä?
Käytämme evästeitä suostumuksesi perusteella, paitsi jos evästeet ovat välttämättömiä sähköisen palvelun tarjoamiseksi sinulle.

Evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä sähköisen palvelun asianmukaisen tarjoamisen kannalta, pysyvät estettyinä, kunnes olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön. Kun vierailet sivustolla ensimmäisen kerran, näytämme sinulle viestin, jossa pyydämme suostumustasi.

Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä tai rajoittaminen saattaa estää sinua käyttämästä joitakin verkkosivustomme ominaisuuksia ja aiheuttaa vaikeuksia verkkosivuston sekä monien muiden evästeitä käyttävien verkkosivustojen käytössä. Jos esimerkiksi estät sosiaalisen median liitännäisevästeiden evästeet, verkkosivustolla toteutetut painikkeet, widgetit ja sosiaaliset ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.

14. Voiko evästeet poistaa käytöstä?
Kyllä, voit hallita evästeasetuksia selaimessasi. Voit estää kaikki tai valitut evästeet. Voit myös estää tiettyjen sivustojen evästeet. Voit myös poistaa aiemmin tallennetut evästeet ja muut sivuston ja liitännäisten tiedot milloin tahansa.

Verkkoselaimet tarjoavat myös mahdollisuuden inkognitotilaan. Voit käyttää tätä, jos et halua, että tietoja vierailtuja sivuja ja ladattuja tiedostoja tallennetaan selaus- ja lataushistoriaan. Inkognitotilassa luodut evästeet poistetaan, kun suljet kaikki ikkunat tässä tilassa.

Evästeiden hallintaan on saatavilla myös selainliitännäisiä, kuten Ghostery (https://www.ghostery.com). Mahdollisuus evästeiden valvontaan voi olla myös lisäohjelmissa, erityisesti virustorjuntapaketeissa jne.

Lisäksi internetissä on saatavilla työkaluja, joilla voi hallita tietyntyyppisiä evästeitä, erityisesti käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetusten kollektiivista hallintaa varten (esim. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä tai rajoittaminen saattaa estää sinua käyttämästä joitakin sivustollamme käytettävissä olevia ominaisuuksia ja aiheuttaa vaikeuksia sivustomme sekä monien muiden evästeitä käyttävien verkkosivustojen käytössä. Jos esimerkiksi estät sosiaalisen median liitännäisevästeiden evästeet, sivustollamme toteutetut painikkeet, widgetit ja sosiaaliset ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.

15 Mihin tarkoituksiin käytämme omia evästeitämme?
Omia evästeitä käytetään varmistamaan verkkosivuston eri mekanismien moitteeton toiminta, kuten verkkosivustolla näkyvien lomakkeiden oikea lähetys.

Omat evästeet tallentavat myös tietoja evästeiden hyväksynnästäsi.

16 Mitä kolmannen osapuolen evästeitä käytetään?
Verkkosivustomme käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, jotka liittyvät tämän tietosuojakäytännön liitteessä 2 lueteltuihin työkaluihin. Yksittäiset työkalut saattavat käyttää useampaa kuin yhtä evästettä, mutta emme ole luetelleet niitä yksityiskohtaisesti, jotta emme hukuttaisi sinua liiallisilla tiedoilla ja koska oletamme, että sinulle on selkeämpää käyttää työkalujen luetteloa ja niiden käyttötarkoituksia kuin luetella kaikki evästeet, jotka teknisesti toimivat kussakin työkalussa.

Olemme myös pidättäytyneet ilmoittamasta evästeiden avulla kerättyjen tietojen laajuutta kunkin käytetyn työkalun osalta, koska jokainen työkalu kerää tietoja, jotka liittyvät ominaisuuksiisi ja verkkosivustollamme tapahtuvaan käyttäytymiseen. Tältä osin käsittelemme nimettömiä tietoja, jotka mainitsimme aiemmin tässä tietosuojakäytännössä.

Koska olemme tietoisia Euroopan unionin tuomioistuimen asettamista vaatimuksista, emme kuitenkaan ole ilmoittaneet yksittäisten työkalujen käyttämien evästeiden käyttöikää. Jotta voisimme määrittää luotettavasti kunkin evästeen käyttöiän, meidän olisi hukutettava sinut liiallisiin tietoihin, jotka eivät millään tavoin vastaisi sinulle annettujen tietojen avoimuuden ja luettavuuden periaatetta. Lisäksi evästeiden käyttöikä voi muuttua niin aktiivisesti työkalujen tarjoajien toimesta, ettemme voi valvoa sitä luotettavasti. Evästeiden käyttöiän määrittämisen lisäksi muistutamme, että ainoa todellinen mahdollisuus valvoa evästeisiin tallennettujen tietojen kestoa on, että voit itse hallita evästeitä. Voit poistaa laitteeseesi tallennetut evästeet milloin tahansa verkkoselaimesi tasolta.

Tässä vaiheessa haluamme vielä kerran korostaa, että evästeiden avulla meillä ei ole käytettävissämme tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa sinut. Tältä osin käsittelemme nimettömiä tietoja, jotka olemme maininneet osana tätä tietosuojakäytäntöä.

Lisäksi, vaikka tilasto- ja markkinointityökalujen tapauksessa voimme tarkastella erilaisia raportteja, jotka on luotu nimettömien tietojen perusteella, muiden työkalujen osalta emme edes pääse käsiksi evästeiden keräämiin tietoihin, vaan olemme kiinnostuneita vain siitä, toimivatko sen työkalun toiminnot, jota varten työkalu on asennettu, oikein verkkosivustollamme.

17. Seuraammeko käyttäytymistäsi verkkosivustollamme?
Kyllä, käytämme työkaluja, jotka keräävät tietoja toiminnoistasi verkkosivustollamme. Nämä työkalut on lueteltu tämän tietosuojakäytännön liitteessä 2.

18. kohdistammeko me sinuun kohdennettua mainontaa?
Kyllä, käytämme mainostyökaluja, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa tietyille kohderyhmille, jotka on määritelty eri kriteerien, kuten iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden, ammatin, työn ja verkkosivustollamme aiemmin suoritettujen toimien perusteella. Nämä työkalut on lueteltu tämän tietosuojakäytännön liitteessä 2.

19. Miten voit hallita yksityisyyttäsi?
Vastaus tähän kysymykseen löytyy monista kohdista tässä tietosuojakäytännössä, kun kuvataan yksittäisiä työkaluja, käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa, evästeiden hyväksyntää jne. Olemme kuitenkin jälleen kerran keränneet nämä tiedot yhteen paikkaan, jotta voit käyttää niitä kätevästi. Alta löydät luettelon vaihtoehdoista, joilla voit hallita yksityisyyttäsi.

 • Internet-selaimesi evästeasetukset
  evästeiden hallintaa tukevat selainliitännäiset, esim. Ghostery.
 • ylimääräinen evästeiden hallintaohjelmisto,
  selaimen incognito-tila
 • käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetukset, esim. youronlinechoices.com.
 • kolmannen osapuolen työkalujen tarjoajien asetukset (linkit asetuksiin on kerätty tämän tietosuojakäytännön liitteeseen 2).

20 Mitä ovat palvelinlokit?
Verkkosivuston käyttö edellyttää pyyntöjen lähettämistä palvelimelle, jolle verkkosivusto on tallennettu. Jokainen palvelimelle tehty pyyntö kirjataan palvelimen lokiin.

Lokit sisältävät muun muassa IP-osoitteesi, palvelimen päivämäärän ja kellonajan sekä tietoja käyttämästäsi verkkoselaimesta ja käyttöjärjestelmästä. Lokit tallennetaan ja säilytetään palvelimella.

Palvelinlokeihin tallennettuja tietoja ei yhdistetä tiettyihin verkkosivuston käyttäjiin, emmekä käytä niitä sinun tunnistamiseen.

Palvelinlokit ovat vain sivuston hallinnointiin liittyvää oheismateriaalia, eikä niiden sisältöä luovuteta muille kuin niille, joilla on valtuudet hallinnoida palvelinta.

21. Onko jotain muuta, mitä sinun pitäisi tietää?
Kuten huomaat, henkilötietojen käsittelyyn, evästeiden käyttöön ja yksityisyyden suojaan liittyvät aiheet ovat varsin monimutkaisia. Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme, että tämä asiakirja tarjoaa sinulle mahdollisimman pitkälle menevää tietoa sinulle tärkeistä asioista. Jos jokin asia on sinulle epäselvä, haluat lisätietoja tai haluat vain keskustella yksityisyydestäsi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen biuro@organicpolska.com.

22. Voiko tätä tietosuojakäytäntöä muuttaa?
Kyllä, voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä erityisesti palvelumme teknisten muutosten ja lainsäädännön muutosten vuoksi. Jos olet palvelun rekisteröitynyt käyttäjä, saat viestin kaikista tietosuojakäytännön muutoksista.

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 27.05.2022 alkaen.

 

Luomu Puola

Pahvipakkausten valmistaja - Organic Polska Sp. z o. o. on perheyritys runsaalla kokemuksella. Olemme olleet markkinoilla vuodesta 2009 lähtien ja alusta lähtien olemme tuoneet markkinoille yhä uudempia ja kiinnostavampia tuotteita, jotka on räätälöity vaativimpien asiakkaiden tarpeisiin. Valikoimamme sisältää mm. pahviset IBC-kontit, kuljetuspakkaukset, pahvilavat, stabilointiiosat (eli pahviprofiilit ja välilevyt). Ratkaisumme auttavat asiakkaita: eliminoimaan prosesseista raskaat materiaalit (esim. puu) ja ei-ekologiset materiaalit (esim. polystyreeni), yksinkertaistamaan pakkaamista ja eliminoimaan kuljetusvaurioita, mikä tuottaa säästöjä ja parantaa yrityksen imagoa. Jos haluat tietää lisää valikoimastamme ja siitä, miten voimme parantaa logistiikkaasi, kutsumme ottamaan yhteyttä konsultteihimme.

Yhteystiedot:
Toimisto:
Osoite:
5 Lubelska katu
24-173 Markuszów