Litauen och Lettland [EU-projekt].

Projektnamn:

Företaget "Organic Polska" Sp. z o.o. går in på de litauiska och lettiska marknaderna med en produkt i form av limprofiler tillverkade av flerskikts wellpapp.

Projektets mål och planerade resultat:

Företaget förväntar sig att internationaliseringen kommer att leda till följande:

  • Nya utländska marknader tillkommer i form av Litauen och Lettland.
  • Intäkterna ska öka genom att andelen intäkter från den utomeuropeiska marknaden av de totala tjänsteintäkterna uppgår till minst 20% vid utgången av 2022.
  • Det kommer att utveckla verksamheten tack vare erfarenheterna från internationellt affärssamarbete.
  • Det kommer att få ökade intäkter, vilket i sin tur kommer att möjliggöra nya investeringar, till exempel vidareutveckling av utrustning eller personalfaciliteter.
  • Det kommer att skapa nya internationella kontakter, vilket möjliggör ytterligare internationell expansion på nya marknader.

Mätbara effekter av projektets genomförande:

  • Antal affärsmodeller för internationalisering som förberetts för implementering - 1;
  • Antal nya marknader (länder) där den sökande har uppnått beredskap att börja sälja produkter - 2;
  • Antal organiserade tjänstekanaler för affärsprocesser som ska implementeras på målmarknaderna - 4.

Projektets värde:

Det totala värdet av projektet är - 490 471,11 PLN (i ord: fyrahundranittiotusenfyrahundrasjuttioen zloty 11/100).

EU-fondernas bidrag:

Samfinansiering av projekt som utgör stöd av mindre betydelse - 338 942,65 PLN (i ord: trehundratrettioåttatusen niohundrafyrtiotvå zloty 65/100).

Genomförandeperiod:

01.01.2021 - 30.06.2022

Organic-Poland - Europeiska fonder

Ekologiskt Polen

Tillverkaren av kartongförpackningar – Organic Polska Sp. z o.o. – är ett familjeföretag med lång erfarenhet. Vi har funnits på marknaden sedan 2009 och från första början har vi lanserat nya och mer intressanta produkter som är anpassade till de mest krävande kundernas behov. Vårt utbud omfattar bland annat: IBC-er i wellpapp, transportförpackningar, pallar i wellpapp, stabiliserande element (t.ex. profiler och avskiljare i wellpapp). Våra lösningar hjälper kunderna att eliminera tunga material (t.ex. trä) och icke-organiska material (t.ex. polystyren) från sina processer, förenkla förpackningsprocessen och eliminera skador under transport, vilket ger besparingar och förbättrad image. Om du vill veta mer om vad vi har att erbjuda och hur vi kan förbättra din logistik kan du kontakta våra rådgivare personligen.

Kontakt:
Kontor:
Adress:
5 Lubelska gatan
24-173 Markuszów