Litwa i Łotwa [Projekt UE]

Tytuł projektu:

Wejście firmy „Organic Polska” Sp. z o.o. z produktem w postaci profili klejonek z wielowarstwowej tektury falistej na rynek litewski i łotewski.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  • Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Litwy i Łotwy.
  • Zwiększy przychody poprzez udział przychodów z rynku zagranicznego w całości przychodów ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 20% do końca 2022 roku.
  • Rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.
  • Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. na dalszy rozwój zaplecza sprzętowego czy osobowego.
  • Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
  • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
  • Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 490 471,11 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 11/100).

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 338 942,65PLN (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 65/100).

Termin Realizacji:

01.01.2021 – 30.06.2022

Organic-Polska - Fundusze Europejskie

Organic Polska

Producent opakowań tekturowych – Organic Polska Sp. z o.o. to rodzinna firma z bogatym doświadczeniem. Na rynku jesteśmy od 2009 roku i od początku istnienia wprowadzamy do oferty coraz nowsze i ciekawsze produkty dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znaleźć można m.in.: kontenery IBC z tektury, opakowania transportowe, palety tekturowe, elementy stabilizujące (tj. profile i przekładki tekturowe). Nasze rozwiązania pomagają klientom: wyeliminować materiały ciężkie (np. drewno) i nieekologiczne (np. styropian) z procesów, uprościć pakowanie oraz wyeliminować uszkodzenia w transporcie co generuje oszczędności i poprawia wizerunek. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oraz jak możemy usprawnić Twoją logistykę zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi doradcami.

Kontakt:
Biuro:
Adres:
ul. Lubelska 5
24-173 Markuszów