Szwecja i Finlandia [Projekt UE]

Tytuł projektu:

Wejście firmy Organic Polska na rynki zagraniczne w postaci Szwecji i Finlandii z produktami w postaci profili z klejonek z wielowarstwowej tektury falistej.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  • pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Szwecji i Finlandii,
  • zwiększy przychody przez zwiększenie udziału przychodów z rynku zagranicznego w stosunku do przychodów ogółem
  • rozwinie działalność przez współpracę o charakterze międzynarodowym,
  • rozszerzy swoją infrastrukturę przez zakup nowych aktywów, których zakup zostanie sfinansowany z zysków powstałych w wyniku ekspansji na nowe rynki zagraniczne,
  • zyska większą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej w związku ze współpracą z dużymi korporacjami działającymi na rynkach Szwecji i Finlandii.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1
  • liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2
  • liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 629 391,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 434 945,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)

Termin Realizacji:

01.11.2021 – 30.04.2023

Organic-Polska - Fundusze Europejskie

Organic Polska

Producent opakowań tekturowych – Organic Polska Sp. z o.o. to rodzinna firma z bogatym doświadczeniem. Na rynku jesteśmy od 2009 roku i od początku istnienia wprowadzamy do oferty coraz nowsze i ciekawsze produkty dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znaleźć można m.in.: kontenery IBC z tektury, opakowania transportowe, palety tekturowe, elementy stabilizujące (tj. profile i przekładki tekturowe). Nasze rozwiązania pomagają klientom: wyeliminować materiały ciężkie (np. drewno) i nieekologiczne (np. styropian) z procesów, uprościć pakowanie oraz wyeliminować uszkodzenia w transporcie co generuje oszczędności i poprawia wizerunek. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie oraz jak możemy usprawnić Twoją logistykę zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi doradcami.

Kontakt:
Biuro:
Adres:
ul. Lubelska 5
24-173 Markuszów