EU-projekt

Projektnamn:

Företaget "Organic Polska" Sp. z o.o. kommer in på den litauiska och lettiska marknaden med en produkt i form av wellpapp i flerskikt.

Projektets mål och planerade resultat:

Företaget förväntar sig att internationaliseringen kommer att leda till följande:

  • Nya utländska marknader som Litauen och Lettland.
  • Utvidgad verksamhet tack vare den erfarenhet som förvärvats genom internationellt affärssamarbete.
  • Ökade intäkter genom att intäkterna från den utländska marknaden utgör minst 20 % av de totala intäkterna från tjänsteförsäljningen i slutet av 2022.
  • En ökning av intäkterna, vilket i sin tur kommer att möjliggöra nya investeringar, t.ex. vidareutveckling av utrustning eller personalutrymmen.
  • Etablering av nya internationella kontakter, vilket kommer att möjliggöra ytterligare internationell expansion till nya marknader.

Mätbara effekter av projektets genomförande:

  • Antal affärsmodeller för internationalisering som förbereds för genomförande – 1;
  • Antal nya marknader (länder) där sökanden har uppnått beredskap för att börja sälja produkter – 2;
  • Antal kanaler för tjänster för affärsprocesser som organiserats för att genomföras på målmarknaderna – 4.

Projektets värde:

Projektets totala värde är 490 471,11 PLN (fyrahundra nittio tusen fyrahundra sjuttioen 11/100 PLN).

EU-fondernas bidrag:

Medfinansiering av projektet som utgör stöd av mindre betydelse: 338 942,65 PLN (trehundra trettioåtta tusen niohundra fyrtiotvå 65/100 PLN).

Genomförandeperiod:

01.01.2021 – 30.06.2023

Organic-Poland - Europeiska fonder

Ekologiskt Polen

Tillverkaren av kartongförpackningar – Organic Polska Sp. z o.o. – är ett familjeföretag med lång erfarenhet. Vi har funnits på marknaden sedan 2009 och från första början har vi lanserat nya och mer intressanta produkter som är anpassade till de mest krävande kundernas behov. Vårt utbud omfattar bland annat: IBC-er i wellpapp, transportförpackningar, pallar i wellpapp, stabiliserande element (t.ex. profiler och avskiljare i wellpapp). Våra lösningar hjälper kunderna att eliminera tunga material (t.ex. trä) och icke-organiska material (t.ex. polystyren) från sina processer, förenkla förpackningsprocessen och eliminera skador under transport, vilket ger besparingar och förbättrad image. Om du vill veta mer om vad vi har att erbjuda och hur vi kan förbättra din logistik kan du kontakta våra rådgivare personligen.

Kontakt:
Kontor:
Adress:
5 Lubelska gatan
24-173 Markuszów